Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng trang web House Foods Việt Nam (sau đây xin gọi là "trang này"), vui lòng đọc kỹ những thông tin bên dưới, và tiến hành sử dụng sau khi đã đồng ý.

Mục lục

 1. Về Bản quyền và quyền Thương hiệu.
 2. Về hệ điều hành sử dụng.
 3. Về cách thể hiện link của trang này.
 4. Về việc sử dụng Cookie.
 5. Về Lịch Sử Truy Cập.
 6. Về việc miễn trừ trách nhiệm.
 1. Về Bản quyền và quyền Thương hiệu

  Tất cả thông tin (hình ảnh, văn bản, âm thanh, .....) đăng tải trên trang này và những nội dung email được gửi đi từ House Foods Việt Nam đều là đối tượng được bảo vệ bản quyền theo như luật về Bản quyền. Hơn nữa, Thương hiệu được nêu trong trang này thuộc sở hữu của House Foods Việt Nam, được House Foods Việt Nam sử dụng dựa trên giấy phép và những quyền hạn chính đáng khác. Trường hợp vượt quá phạm vi được pháp luật công nhận, không được sử dụng Bản quyền và Thương hiệu này khi không được sự cho phép trước.

 2. Về hệ điều hành sử dụng
  1. (1) Trong trang này, đối với các hệ điều hành bên dưới, chúng tôi đề nghị sử dụng các trình duyệt sau đây.
   Ngày hiện tại: 1/10/2013
   WindowsXP/Vista/7 :
   Microsoft Internet Explorer 9
   Mozilla Firefox bản mới nhất
   Google Chrome bản mới nhất
   Macintosh OSX :
   Apple Safari bản mới nhất
   Mozilla Firefox bản mới nhất
   Chú ý:
   Trong trường hợp sử dụng các hệ điều hành và trình duyệt không được đề nghị ở đây, xin vui lòng lưu ý rằng thông tin có khả năng sẽ không hiển thị chính xác, hay hệ điều hành sẽ không vận hành đúng đắn. Về việc nâng cấp phiên bản mới nhất cho các trình duyệt, xin vui lòng xác nhận thông tin từ phía nhà sản xuất.
  2. (2) Xin hãy lưu ý rằng trong trang này, có trường hợp kết quả in khác với hiển thị màn hình thực tế là do đặc tính của trình duyệt và hệ điều hành.
  3. (3) Ở trang này, có một số trang mục sử dụng JavaScript. Vì thế khi đọc, xin vui lòng kích hoạt JavaScript ở phần Thiết lập (settings) của trình duyệt.
  4. (4) Ở trang này, có một số trang mục sử dụng định dạng trang (style sheet). Nếu chất lượng hiển thị không tốt, xin vui lòng kiểm tra chế độ thiết lập của trình duyệt và kích hoạt định dạng trang.
   Về cách thức thiết lập định dạng trang, vui lòng xem ở đây.
 3. Về cách thể hiện link của trang này

  Nếu tắt chế độ JavaScript, hãy lưu ý rằng nó sẽ không mở ở cửa sổ khác.

 4. Về việc sử dụng Cookie

  Ở trang này, với mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn, có một số trang sử dụng một kỹ thuật gọi là Cookie. Cookie là một dữ liệu rất nhỏ được trao đổi giữa máy chủ trang web và trình duyệt của người sử dụng. Trang này không tiến hành chỉ định thông tin cá nhân của khách hàng từ thông tin dựa trên Cookie.Theo thiết lập trình duyệt, khách hàng có thể từ chối nhận Cookie. Nhưng trong trường hợp từ chối, xin vui lòng lưu ý rằng một phần của dịch vụ có khả năng không sử dụng được.

 5. Về Lịch Sử Truy Cập

  Tất cả thông tin truy cập của khách hàng ở trang này sẽ được ghi chép lại dưới dạng Lịch Sử Truy Cập (history) ở máy chủ web của House Foods Việt Nam. Ở Lịch Sử Truy Cập sẽ ghi lại loại trình duyệt mà khách hàng sử dụng và ngày giờ truy cập.
  Tuy nhiên Lịch Sử Truy Cập không bao gồm thông tin giúp chỉ định cá nhân. Đôi khi House Foods Việt Nam sử dụng Lịch Sử Truy Cập để điều tra hay phân tích tình trạng sử dụng trang.

 6. Về việc miễn trừ trách nhiệm

  Dù chúng tôi đã rất chú ý đến thông tin của trang này, nhưng những thông tin này không phải là đối tượng mà House Foods Việt Nam bảo đảm nội dung. Ngoài ra, House Foods Việt Nam sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến các vấn đề hay thiệt hại về phần cứng/phần mềm gây ra bởi việc sử dụng trang này.
  Có trường hợp thông tin của trang này sẽ được thay đổi mà không báo trước, hay hoạt động của trang này sẽ bị ngưng/gián đoạn mà không báo trước, và những trường hợp này House Foods Việt Nam sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho những thiệt hại xảy ra.

Về đầu trang