Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân khi truy cập vào trang web này và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người truy cập được bảo mật phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi như sau:

  1. Chúng tôi không thu thập bất chính thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại thông qua trang web này, trừ trường hợp người truy cập tự nguyện cung cấp.
  2. Chúng tôi có quyền sử dụng, lưu giữ, xử lý những thông tin cá nhân mà chúng tôi cho rằng cần thiết để tiếp cận rõ hơn các đề nghị, khuyến nghị của người truy cập nhằm phục vụ cho việc cải tiến sản phẩm và dịch vụ ngày một hoàn thiện hơn.
  3. Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện hệ thống nội bộ nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cũng như củng cố các công cụ quản lý thông tin cá nhân nhằm tránh được các sự cố như rò rỉ thông tin hoặc bị lấy cắp thông tin cá nhân một cách bất hợp pháp.
  4. Chúng tôi sẽ không tự ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà chưa nhận được sự chấp thuận của người truy cập trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam

Về đầu trang