Thiết lập phương pháp để kích hoạt định dạng (style sheet) (CSS)

< Điều khoản sử dụng

Ở trang này, chủ yếu sử dụng để hình thành bản thiết kế, vì thế nếu không kích hoạt định dạng trang thì sẽ phát sinh một vài vấn đề về hiển thị. Về phương pháp thiết lập đế kích hoạt định dạng trang ở trình duyệt đang đọc, xin hãy thực hiện theo chỉ dẫn bên dưới.

Đối với trình duyệt Microsoft Internet Explorer (dùng cho hệ điều hành Windows)
  1. Nhấp chọn mục「Tool」 trên thanh menu, sau đó chọn 「Internet Options」.
  2. Chọn thẻ 「General」, rồi nhấn chọn nút 「Accessibilities」 ở phía dưới bên phải
  3. Gỡ bỏ tất cả biểu tượng check ở màn hình hiển thị, rồi nhấn chọn 「OK」
Đối với Firefox phiên bản 24 (thích hợp cho cả hệ điều hành Macintosh và Windows)
Từ thanh menu chọn mục [View] ➝ [Page Style] ➝ chọn [Basic Page Style]
Đối với Safari phiên bản 6.0.5 (thích hợp cho hệ điều hành Macintosh)
Tìm trên thanh menu mục [Develop]
 Nhấp vào mục [Develop] (nếu có), bỏ chọn check ở mục [Disable Styles] để hiển thị CSS.
 Nếu không có [Develop], chọn [Safari] ➝ [Preferences] ➝ chọn tab [Advanced]
 + Mục Style sheet: chọn [None Selected]
 + Check vào [Show Develop menu in menu bar] để mục [Develop] xuất hiện trên thanh menu
➝ bỏ check ở mục [Disable Styles] bên trong [Develop] để hiển thị CSS.
Về đầu trang